-->

กล่องใส่สบู่

 

กล่องใส่สบู่ ใบไม้แห้งที่ใช้หุ้มกล่องไม่กรอบและมีความคงทน