-->

สมุดจากวัสดุธรรมชาติ

สมุดโน๊ต

ปกหุ้มด้วยผ้าผสมใบไม้
ขนาดตามความต้องการของลูกค้า
เนื้อในพิมพ์ตามความต้องการ