-->

สมุดโน้ตเข้ากระดูกงูด้านบน

สมุดโน้ตเข้ากระดูกงูด้านบน
บริษัท วีแพ็ค
ขนาด14x7 cm
ปกพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต4สี
เคลือบด้วยPVCด้าน
SPOT-UVตรงโลโก้
เข้าห่วงกระดูกงูสีดำด้านบน