-->

สมุดโน้ตใส่ริบบิ้น

สมุดโน้ตใส่ริบบิ้น
บริษัท TOMTAILOR
ขนาดA5
ปกพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตระบบออฟเซ็ต
เลือบด้วยPVCด้าน
ด้านในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์1สี
ตรงโลโก้
เนื้อในมี2ooแผ่น
ใส่ริบบิ้นเป็นที่คั่นหน้า