-->

สมุดโน้ตกระดูกงูด้านข้าง

สมุดโน้ตเข้ากระดูกงูด้านข้าง
บริษัท HERO
ขนาดA5
ปกพิมพ์ระบบออฟเซ็ต4สี
ลงบนกระดาษอาร์ต360แกรม
เตลือบด้วยPVCด้านบวกด้วยSPOT-UVบริเวณโลโก้
เนื้อในพิมพ์4สีหน้าโน้ตเป็นกระดาษถนอมสายตา
เข้ากระดูกงูด้านข้างสีดำ
พร้อมที่ใส่ปากกา