-->

สมุดโน้ตเข้ากระดูกงู

สมุดโน้ตเข้ากระดูกงูด้านข้าง
บริษัทโชคนำชัย
ขนาดA5
ปกพิมพ์ระบบออฟเซ็ตประกบกระดาษจั่วปัง
เคลือบด้วยPVCด้านกับSPOT-UVตรงโลโก้
เนื้อในมี160หน้าพิมพ์2สี
เข้ากระดูกงูด้านข้าง
ทำกล่องใส่เพื่อความสวยงาม