-->

สมุด

สมุดปกหนังไทยทิเก็ตเมเจอร์
ขนาดB6
ปกทำด้วยหนังPU
ด้านในตัดเย็บให้มีช่องใส่นามบัตร
ใส่สมุดโน๊ต
พร้อมด้วยกระดุมแป๊ก