-->

กล่องกระดาษ

กล่องสเปร์ยกันไฟ
ขนาด10.5x3 นิ้ว
วัสดุทำจากกระดาษกล่องแป้งหนา 450แกรม
พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต4สี
หลังพิมพ์เคลือบด้วยPVCด้านพร้อมด้วยspot-uv