-->

แฟ้มหนัง ขนาด A4
หนัง PU
พิมพ์โลโก้ ปั้มจม ติดป้ายโลหะ