-->
ไดอารี่ปกหนังแบบสอด
 
ขนาด  18.4 x 23.5 cm
ปกหนัง หนัง PU ตัดเย็บพร้อมทำช่องเสียบ
สมุดโน๊ต เข้าห่วงกระดูกงูตลอดแนว