-->
สมุดโน๊ตปกหนัง
ปก     หนัง PU 
          ปั้มจม 1 จุด
          ปะกบกระดาษแข็งจั่วปังตัดมุมมน
          ปลิวปกกระดาษการ์ดขาว 250 แกรม
-เนื้อใน
             พิมพ์ 1/1 สี 200 หน้า(พิมพ์โน๊ต)
             กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
-เข้าเล่ม เย็บกี่อัดกาวปะกบปกแข็งทำซองใส่หลังปก
              คาดริบบิ้นพร้อมยางยืดรัดเล่ม