-->
สมุดโน๊ตปกหนังสไตล์วิลเทจ
ขนาด 7.8 x4.65 นิ้ว
หนัง PU  เจาะใส่สายรัด 
สมุโน๊ตเย็บด้ายตลอดแนว จำนวน  3 เล่ม