-->
ไดอารี่ปกหนังแบบสอด
 
ขนาด  5x8 นิ้ว
ปกหนัง หนัง PU ตัดเย็บพร้อมทำช่องเสียบ
ปั้มจม ปั้มฟอยล์
สมุดโน๊ตเย็บกี่อัดกาว