-->
ถุงกระดาษสีเดียว
 
กระดาษอาร์ตการ์ด  2 หน้า  210 แกรม

หรือตามลูกค้าต้องการ