-->
แฟ้มปกหนังใส่สมุดฉีก
ขนาด 32x 23x3.5 cm
หนังเทียม
ตัดเย็บขึ้นรูป
ปั้มจม ปั้มฟอยส์