-->
แฟ้มเอกสาร
 
ขนาด  25x32x4 cm
กระดาษอาร์ต หรือ ผ้า(Fabric ) หุ้มกระดาษแข็ง
พิมพ์ 4 สี
เคลือบ  PVC เงา/ด้าน สปอตยูวี
ติดห่วงเหล็ก 3 D