-->
 กล่องบรรจุภัณฑ์ฝาปิดสอด
 
ขนาด  7.81 x 5.15 x 2.76 นิ้ว
กระดาษกล่องแป้ง กระดาษอาร์ตการ์ด  1 หน้า กระดาษลูกฟูก 
ลอน E
เคลือบ UV PVC เงา/ด้าน สปอตยูวึ 
ไดคัตขึ้นรูป