-->
กล่องบรรจุภัณฑ์ปะกบลูกฟูก
 
ขนาด ตามลูกค้าต้องการ
กระดาษกล่องแป้งหรือ กระดาษอาร์ตการ์ด  1 หน้า
ปะกบลูกฟูกลอก  E
พิมพ์ระบบออฟเซต
ไดคัตขึ้นรูป
 ขนาดความหนาเมื่อปะกบกระดาษลูกฟูก