-->
ไดอารี่ปกหนังแบบสอด
 
ขนาด  ระบุให้ด้วย
ปกหนัง หนัง PU 2 แบบ ตัดเย็บบอบด้ายพร้อมทำช่องเสียบ
สมุดโน๊ต เข้าห่วงกระดูกงูตลอดแนว