-->
แฟ้มปกหนังใส่สมุดฉีกและ แทปเล็ต
 
ขนาด  32x25x1.5 cm
หนังเทียม
ตัดเย็บขึ้นรูป
ปั้มจม ปั้มฟอยส์