-->
กล่องบรรจุภัณฑ์ฝาปิดสอด
 
ขนาด 27x20x9 cm
กระดาษกล่องแป้ง กระดาษอาร์ตการ์ด  1 หน้า กระดาษลูกฟูก 
ลอน E
เคลือบ UV PVC เงา/ด้าน สปอตยูวึ 
ไดคัตขึ้นรูป