-->
กล่องใส่อาหารฟาสฟู้ด/กล่องใส่พิซซ่า
 
ขนาด   20x20x4.5 cm  / 21x26.5x4 cm
กระดาษคราฟท์น้ำตาลหรือ กระดาษกล่องแป้ง หรือกระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า พร้อมปะกบกระดาษลูกฟูกลอน E
พิมพ์ระบบออฟเซต
ไดคัตขึ้นรูป