-->
ถุงกระดาษน้ำตาลหูเชือกเกลียวกระดาษ
 
ขนาด   S     215 x 70 x 310 mm
ขนาด   M     250 x 90 x 320 mm
ขนาด   L      300 x 70 x 380 mm
 
กระดาษน้ำตาลหลังขาว KS  170 แกรม
พิมพ์ระบบออฟเซต
ไดคัตขึ้นรูปติดหูเชือกเกลียวกระดาษ