-->
ถาดกระดาษใส่อาหารหรือขนม
 
ขนาด   7.5x4x2 cm  , 9x4.8x2.1 cm , 10.7x5.6x3.3 cm 
          10.7x7x3.5 , 13.7x7x4.5 , 18x9x4.8 cm 
กระดาษฟู้ดเกรด
พิมพ์ระบบออฟเซต
ไดคัตขึ้นรูป