-->
ถุงกระดาษใส่อาหารแบบซีลปากถุง

ตามที่ต้องการ
กระดาษน้ำตาล
พิมพ์ระบบออฟเซต
ไดคัตขึ้นรูป
ติดที่ซีลปากถุง