-->
ถุงกระดาษน้ำตาลหูเชือกเกลียวกระดาษ
 
ขนาด  Small : 19x10x20 cm / Medium : 22x14x19.5 cm / Large : 26x15x26 cm / 32x11x31.5 cm
กระดาษน้ำตาล KA KI KP KS CP
พิมพ์ระบบออฟเซต
ไดคัตขึ้นรูปติดเชือกเกลียวกระดาษ