-->
กล่องใส่สินค้าประเภท  Gatget
 
ขนาด ตามลักษณะสินค้า
กระดาษอาร์ตการ์ด
พิมพ์ระบบออฟเซต
แคลือบ PVC สปอตยูวี
ติดหูหิ้วพลาสติก