-->
กล่องใส่สินค้าหุ้มด้วย Blister
 
ขนาด  12.1cm x 3.7cm x 1cm
กระดาษคราฟท์น้ำตาล หรือกระดาษอาร์ตการ์ด
พิมพ์ระบบออฟเซต

หุ้มด้วย Blister