-->
กล่องใส่สินค้าหุ้มด้วย Blister
 
ขนาด  14cm X 7.2cm X 1.2cm
กระดาษคราฟท์น้ำตาล หรือกระดาษอาร์ตการ์ด
พิมพ์ระบบออฟเซต
หุ้มด้วย Blister