-->
แฟ้มหนังใส่แทปแลต สมารท์โฟน เครื่องคิดเลข พร้อมสมุดฉีกกาวหัวและสมุดโน๊ตปกหนัง
 
ขนาด  ตามแบบ
หนัง  PU ตัดเย็บตามแบบพร้อมสายคาดติดแม่เหล็ก พร้อมปั้มจม
สมุดฉีก  กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 1สี เข้าเล่มกาวหัว รองหลังด้วยกระดาษกล่องแป้ง
 
สมุดโน๊ตปกหนัง