-->
แฟ้มหนังพร้อมสมุดฉีกกาวหัว
 
ขนาด  A4
หนัง  PU ตัดเย็บตามแบบพร้อมสายคาดติดแม่เหล็ก
สมุดฉีก  กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 1สี เข้าเล่มกาวหัว รองหลังด้วยกระดาษกล่องแป้ง