-->
สมุดโน๊ต / ไดอารี่   ปกหนัง MIDORI
 
ขนาด
วัสดุ หนัง PU  เย็บขอบตามแบบ สายหนังรัดเล่ม ใส่ลูกตุ้ม ปั้มจม พร้อมตัวหนีบ
สมุดโน๊ต  เนื้อใน พิมพ์ 1 สี มี 3 เล่ม
               กระดาษปอนด์ 80 แกรม หรือ กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
               สมุดเข้าเล่มเย็บด้ายตลอดแนว