-->
สมุดโน๊ต / ไดอารี่ ปกหนังแบบสอด
 
ขนาด    5.1"x8.3"
วัสดุ หนัง PU 2 แบบ เย็บขอบตามแบบ 
 
สมุดโน๊ต  ปกหนัง PU 
               เนื้อใน พิมพ์ 1 สี มี Planner และมีหน้าโน๊ต 100 แผ่น
               กระดาษปอนด์ 80 แกรม หรือ กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
              เข้าเล่มเย็บกี่อัดกาวbook mark  ริบบิ้น