-->
สมุดโน๊ต / ไดอารี่ ปกหนังแบบ Refill
 
ขนาด A5
วัสดุ หนัง PU 2 แบบ เย็บขอบตามแบบ ติดแม่เหล็กสายคาด ใส่สปริงกด 6 ห่วง
สมุดโน๊ต  เนื้อใน พิมพ์ 1 สี มี Planner และมีหน้าโน๊ต 100 แผ่น
               กระดาษปอนด์ 80 แกรม หรือ กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม

book mark ไม้บรรทัด PVC