-->
สมุดโน๊ตปกหนัง
 
ปก  หนัง PU 
ปั้มจม ทำที่เสียบบัตรต่างๆ พร้อมที่เสียบปากกา ใส่สปริงกด 6 ห่วง ใส่ตัวล็อค
 
เนื้อใน กระดาษปอนด์ 80 แกรม หรือ กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม

พิมพ์ ระบบออฟเซต