-->
สมุดโน๊ตปกหนังพร้อมปากกาและตัวหนีบ
 
ขนาด.......
ปก  หนัง PU 
ปั้มจม ทำที่เสียบบัตรต่างๆ พร้อมที่เสียบปากกา ใส่สปริงกด 6 ห่วง
เนื้อใน กระดาษปอนด์ 80 แกรม หรือ กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
พิมพ์ ระบบออฟเซต