-->
สมุดโน็ตรีไซเคิลเข้าห่วงกระดูกงูพร้อมปากกา
 
ขนาด A5 หรือเล็กกว่า
พิมพ์ระบบอฟฟเซต
ปก กระดาษคราฟท์น้ำตาล 
เนื้อใน กระดาษปอนด์ 80 แกรม หรือ กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
เข้าเล่ม เข้าหูกระดูกงูตลอดแนว
ใส่สายรัด ที่เสียบปากกา พร้อมปากการีไซเคิล