-->

สมุดโน้ตไดอารี่ปกหนัง

สมุดโน๊ต หรือ ไดอารี่ ปกหนัง
 
ขนาด A5
วัสดุ หนัง PU 2 แบบ
เนื้อใน กระดาษปอนด์ 80 แกรม หรือ กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม  100 แผ่น
พิมพ์ โน๊ต หรือ ตารางบันทึก
ใส่สปริงกด 6  ห่วง พร้อม Book mark ไม้บรรทัด PVC