-->
สมุดโน๊ตปกหนัง MIDORI
 
ปก  หนัง PU
ปั้มจม หรือปั้มฟอยล์
สมุดโน๊ต 3 เล่ม