-->
กล่องทรงกลมใส่เครื่องประดับ
 
ขนาด ตามแบบ
วัสดุ กระดาษอาร์ต 160 แกรม ปะกบแกนกระดาษ
พิมพ์ ระบบออฟเซต
เคลือบ PVC ด้าน พ่นผงกำหยี่ที่วางสินค้า(Box Support)