-->

กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์
 
ขนาด ตามลักษณะสินค้า
วัสดุ กระดาษอาร์ตการ์ด หรือกระดาากล่องแป้ง
พิมพ์ ระบบออฟเซต 4  สี
ไดคัตขึ้นรูปพร้อมใช้