-->
กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก
 
ขนาด ตามสินค้า
วัสดุ กระดาษกล่องแป้ง
พิมพ์สีพื้น 1 สี
ปะกบลูกฟูกลอน E 3  ชั้น
ไดคัตขึ้นรูป