-->
กล่องบรรจุภัณฑ์เจาะหน้าต่างติด  พร้อมที่แขวน
 
ขนาด ตามลักษณะสินค้า
วัสดุ กระดาษอาร์ตการ์ด หรือกระดาากล่องแป้ง
พิมพ์ ระบบออฟเซต 4  สี
ไดคัตหน้าต่าง
ไดคัตขึ้นรูปพร้อมใช้