-->
กล่องลูกฟูกใส่อาหารเป็นชุด
 
ขนาด  ตามลักษณะของสินค้า
วัสดุ   กระดาษน้ำตาลติด PE film หรือไม่ ติด ปะกบลูกฟูกลอน E
พิมพ์    ระบบอฟเซต 1 สี
ไดคัตขึ้นรูปพร้อมใช้