-->

กล่องหน้าต่าง

กล่องหน้าต่างแบบสอด
 
ขนาด ตามแบบ หรือ ตามขนาดสินค้า
วัสดุ กระดาษคราฟ 300 แกรม หรือ กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 250 - 350 แกรม
พิมพ์  พิมพ์ระบบออฟเซต
เทคนิคหลังพิมพ์ เคลือบ PVC ด้าน/เงายกเว้นกระดาษคราฟท์ ไม่ควรเคลือบ
งานขึ้นรูป ไดคัต ปะกบกาว ติดฝาหน้าต่างด้วย PVC ใส