-->
กล่องบรรจุภัณฑ์ปะกบลูกฟูกลอน E 3 ชั้น
 
ขนาด  ตาามลักษณะของสินค้า หรือความต้องการของลูกค้า
วัสดุ    กระดาษคราฟท์ ปะกบลูกฟูกลอน E 3 ชั้น
พิมพ์    ระบบออฟเซต
ไดคัตขึ้นรูป