-->
กล่องบรรจุภัณฑ์ใส่เค้ก หรือ คัฟเค้ก พร้อมถาดใส่สินค้า
 
ขนาด  ตามความต้องการของลูกค้า หรือ ขนาดสินค้า
วัสดุ    กระดาษอาร์ตการ์ด หรือ กระดาษคราฟท์ 
พิมพ์   ระบบออฟเซต 1-4 สี
ถาดใส่สินค้า (Box Support)  ไดคัตกระดาษอาร์ตการ์ด หรือ กระดาษคราฟท์ ให้เหมาะกับสินค้า
ไดคัตขึ้นรูปกล่องพร้อมปิด หน้าต่างด้วย PE File ใส