-->
กล่องใส่อาหาร 
ขนาดที่ใช้โดยทั่วไป  หรือ ขึ้นกับลูกค้าที่ต้องการ
กระดาษฟู้ดเกรด ด้านในมีทั้งเคลือบฟิลม์และ ไม่มีเคลือบฟลิม์
พิมพ์ระบบ ออฟเซต
ไดคัตขึ้นรูป